หลักสูตรที่เปิดสอน เดือน เมษายน 2563

หลักสูตร Professional Presentation Skills

เปิดสอนใน วันที่ 9-10 เมษายน 2563
ราคา 16,000 บาท ลดเหลือ 12,000 บาท

หลักสูตร Leadership & Coaching

เปิดสอนใน วันที่ 23-24 เมษายน 2563
ราคา 16,000 บาท ลดเหลือ 12,000 บาท

หลักสูตร Business Negotiation Skills

เปิดสอนใน วันที่ 27-28 เมษายน 2563
ราคา 12,000 บาท ลดเหลือ 9,000 บาท

หลักสูตรที่เปิดสอน เดือน พฤษภาคม 2563

หลักสูตร Time Management

เปิดสอนใน วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
ราคา 9,000 บาท ลดเหลือ 6,500 บาท

หลักสูตร พอลและเจนนี่

เปิดสอนใน วันที่ 11 พฤษภาคม 2563
ราคา 9,000 บาท ลดเหลือ 4,500 บาท

หลักสูตร 7 Steps To Be An Effective Salesperson

เปิดสอนใน วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2563
ราคา 12,000 บาท ลดเหลือ 9,000 บาท

หลักสูตร Business Negotiation Skills

เปิดสอนใน วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2563
ราคา 12,000 บาท ลดเหลือ 9,000 บาท

หลักสูตร Professional Presentation Skills

เปิดสอนใน วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2563
ราคา 16,000 บาท ลดเหลือ 12,000 บาท

วันที่ในการจัดการเรียนการสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม

** สนใจหลักสูตรไหนติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 038 6681, 063-806-1999

กลับสู่หน้าหลักเว็บไซต์