หลักสูตรที่เปิดสอน เดือน เมษายน 2561

หลักสูตร Business Negotiation Skills

เปิดสอนใน วันที่ 26-27 เมษายน 2561
ราคา 18,500 บาท ลดเหลือ 16,500 บาท

หลักสูตรที่เปิดสอน เดือน พฤษภาคม 2561

หลักสูตร Professional Presentation Skills

เปิดสอนใน วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561
ราคา 18,500 บาท ลดเหลือ 16,500 บาท

หลักสูตร Leader & Coach 2+1 Day

เปิดสอนใน วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 & 22 มิถุนายน 2561
ราคา 27,000 บาท ลดเหลือ 24,000 บาท

หลักสูตรที่เปิดสอน เดือน มิถุนายน 2561

หลักสูตร 7 Steps to be an Effective Salesperson

เปิดสอนใน วันที่ 4-5 มิถุนายน 2561
ราคา 19,000 บาท ลดเหลือ 14,500 บาท

หลักสูตร Professional Presentation Skills

เปิดสอนใน วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561
ราคา 18,500 บาท ลดเหลือ 16,500 บาท

วันที่ในการจัดการเรียนการสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม

** สนใจหลักสูตรไหนติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-105-3461-3 ต่อ 115

กลับสู่หน้าหลักเว็บไซต์