หลักสูตรที่เปิดสอน เดือน มกราคม 2561

หลักสูตร Business Negotiation Skills

เปิดสอนใน วันที่ 25-26 มกราคม 2561
ราคา 18,500 บาท ลดเหลือ 16,500 บาท

หลักสูตรที่เปิดสอน เดือน กุมภาพันธ์ 2561

หลักสูตร Leader & Coach 2+1 Day

เปิดสอนใน วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 & 9 มีนาคม 2561
ราคา 27,000 บาท ลดเหลือ 24,000 บาท

หลักสูตร Effective Communication Skills

เปิดสอนใน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
ราคา 11,000 บาท ลดเหลือ 8,900 บาท

หลักสูตร Business Negotiation Skills

เปิดสอนใน วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561
ราคา 18,500 บาท ลดเหลือ 16,500 บาท

หลักสูตร 7 Steps to be an Effective Salesperson

เปิดสอนใน วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561
ราคา 19,000 บาท ลดเหลือ 14,500 บาท

หลักสูตรที่เปิดสอน เดือน มีนาคม 2561

หลักสูตร Problem Solving & Decision Making

เปิดสอนใน วันที่ 5 มีนาคม 2561
ราคา 9,800 บาท ลดเหลือ 6,800 บาท

หลักสูตร Professional Presentation Skills

เปิดสอนใน วันที่ 22-23 มีนาคม 2561
ราคา 18,500 บาท ลดเหลือ 16,500 บาท

วันที่ในการจัดการเรียนการสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม

** สนใจหลักสูตรไหนติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-105-3461-3 ต่อ 115

กลับสู่หน้าหลักเว็บไซต์