หลักสูตรที่เปิดสอน เดือน ตุลาคม 2561

หลักสูตร Project Management & Problem Solving

เปิดสอนใน วันที่ 16-17 ตุลาคม 2561
ราคา 15,000 บาท ลดเหลือ 12,000 บาท

หลักสูตร Business Negotiation Skills

เปิดสอนใน วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561
ราคา 18,000 บาท ลดเหลือ 14,000 บาท พิเศษ! เฉพาะเดือนนี้เท่านั้น

หลักสูตร 7 Steps to be an Effective Salesperson

เปิดสอนใน วันที่ 25-26 ตุลาคม 2561
ราคา 18,000 บาท ลดเหลือ 14,000 บาท พิเศษ! เฉพาะเดือนนี้เท่านั้น

หลักสูตรที่เปิดสอน เดือน พฤศจิกายน 2561

หลักสูตร Professional Presentation Skills

เปิดสอนใน วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2561
ราคา 18,000 บาท ลดเหลือ 16,500 บาท


ดูรายละเอียด

ฟรีสัมนา “โลกเสมือนจริง ปัญญาประดิษฐ์” Artificial Intelligence (AI)

จัดวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
จัดโดย Fujitsu Learning Media Ltd. และ CC Knowledge Base Co.,Ltd.
ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด!

หลักสูตร Customer Service Plus

เปิดสอนใน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
ราคา 8,500 บาท ลดเหลือ 6,500 บาท

หลักสูตร Time Management

เปิดสอนใน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ราคา 9,500 บาท ลดเหลือ 8,500 บาท

หลักสูตร Professional Presentation Skills

เปิดสอนใน วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561
ราคา 18,000 บาท ลดเหลือ 16,500 บาท

หลักสูตร Leader & Coach 2+1 Day

เปิดสอนใน วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2561 & 11 ธันวาคม 2561
ราคา 27,000 บาท ลดเหลือ 24,000 บาท

หลักสูตร 7 Steps to be an Effective Salesperson

เปิดสอนใน วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561
ราคา 18,000 บาท ลดเหลือ 16,500 บาท

หลักสูตรที่เปิดสอน เดือน ธันวาคม 2561

หลักสูตร Professional Presentation Skills

เปิดสอนใน วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561
ราคา 18,000 บาท ลดเหลือ 16,500 บาท

หลักสูตร Business Negotiation Skills

เปิดสอนใน วันที่ 20-21 ธันวาคม 2561
ราคา 18,000 บาท ลดเหลือ 16,500 บาท

หลักสูตร 7 Steps to be an Effective Salesperson

เปิดสอนใน วันที่ 27-28 ธันวาคม 2561
ราคา 18,000 บาท ลดเหลือ 16,500 บาท

วันที่ในการจัดการเรียนการสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม

** สนใจหลักสูตรไหนติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-105-3461-3 ต่อ 114

กลับสู่หน้าหลักเว็บไซต์