หลักสูตรที่เปิดสอน เดือน สิงหาคม 2561

หลักสูตร Business Negotiation Skills

เปิดสอนใน วันที่ 21-22 สิงหาคม 2561
ราคา 18,000 บาท ลดเหลือ 14,000 บาท ราคานี้สำหรับเดือนนี้เท่านั้น

หลักสูตร Leader & Coach 2+1 Day

เปิดสอนใน วันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 & 7 กันยายน 2561
ราคา 27,000 บาท ลดเหลือ 24,000 บาท

หลักสูตร 7 Steps to be an Effective Salesperson

เปิดสอนใน วันที่ 28-29 สิงหาคม 2561
ราคา 18,000 บาท ลดเหลือ 14,000 บาท ราคานี้สำหรับเดือนนี้เท่านั้น

หลักสูตรที่เปิดสอน เดือน กันยายน 2561

หลักสูตร Problem Solving

เปิดสอนใน วันที่ 3 กันยายน 2561
ราคา 7,500 บาท ลดเหลือ 6,800 บาท

หลักสูตร Professional Presentation Skills

เปิดสอนใน วันที่ 11-12 กันยายน 2561
ราคา 18,000 บาท ลดเหลือ 16,500 บาท

หลักสูตร Communication Skills

เปิดสอนใน วันที่ 14 กันยายน 2561
ราคา 7,500 บาท ลดเหลือ 6,800 บาท

หลักสูตร Business Negotiation Skills

เปิดสอนใน วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561
ราคา 18,000 บาท ลดเหลือ 16,500 บาท

หลักสูตรที่เปิดสอน เดือน ตุลาคม 2561

หลักสูตร Professional Presentation Skills

เปิดสอนใน วันที่ 11-12 ตุลาคม 2561
ราคา 18,000 บาท ลดเหลือ 16,500 บาท

หลักสูตร 7 Steps to be an Effective Salesperson

เปิดสอนใน วันที่ 25-26 ตุลาคม 2561
ราคา 18,000 บาท ลดเหลือ 16,500 บาท

หลักสูตรที่เปิดสอน เดือน พฤศจิกายน 2561

หลักสูตร Leader & Coach 2+1 Day

เปิดสอนใน วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2561 & 3 ธันวาคม 2561
ราคา 27,000 บาท ลดเหลือ 24,000 บาท

หลักสูตร Professional Presentation Skills

เปิดสอนใน วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561
ราคา 18,000 บาท ลดเหลือ 16,500 บาท

หลักสูตรที่เปิดสอน เดือน ธันวาคม 2561

หลักสูตร 7 Steps to be an Effective Salesperson

เปิดสอนใน วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561
ราคา 18,000 บาท ลดเหลือ 16,500 บาท

วันที่ในการจัดการเรียนการสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม

** สนใจหลักสูตรไหนติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-105-3461-3 ต่อ 114

กลับสู่หน้าหลักเว็บไซต์