หนังสือ 21 Powerful Words to Powerful Minds
"เปลี่ยนทัศนคติ ชีวิตเปลี่ยน" ราคา 210 บาท

หนังสือ 21Powerful Words to Powerful Minds

"เปลี่ยนทัศนคติ ชีวิตเปลี่ยน"

 

                ผู้ที่ไขว้คว้าหาความสำเร็จ ต้องเปลี่ยนวิธีคิดเสียก่อน ถ้อยคำอันทรงพลังในหนังสือเล่มนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจและแรงบันดาลแรงให้ชีวิตคุณก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

 

  

คำนำ

 

                ผู้เขียนสอนหนังสือมาถึงวันนี้ก็เป็นปีที่ 24 แล้วถ้านับตั้งแต่ทำงานอยู่ IBM ได้ไปสอนที่ จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ และมีอีกมากมายที่ได้ไปสอน หรือได้รับเชิญไปพูด ในการสอนและการพูดคุยทุกครั้งก็ได้แรงบันดาลใจมาจากทุกคนที่ได้พบ ได้เห็นเขา ได้เรียนรู้ระหว่างกัน บางทีก็ได้เห็นคนที่เป็นลูกศิษย์เกิดการพัฒนาตัวเอง รู้สึกดีใจ

                ในการเฝ้าสังเกตุ เห็นคนที่ชนะ เห็นคนที่แพ้ เห็นคนที่ประสบความสำเร็จ และล้มเหลว ได้เห็นแง่คิดอีกมากมาย วันนี้จึงนำถ้อยคำ นำแง่คิด ที่สร้างคน สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างความสำเร็จ ที่ได้สะสมไว้ มารวบรวมถึง 21 คำ และขอมอบให้ท่านผู้อ่านในหนังสือนี้เป้นเล่มแรก

 

ด้วยรัก และปรารถนาดี

ม.ล.ชัยวัฒน์ ชยางกูร

 

 

16th January, 2014สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม info@cc-knowledgebase.com / โทรศัพท์ 0 2105 3461-3

CONTACT

CC Knowledge Base Co., Ltd.

Address :
55 ห้อง 1606 โครงการเออร์บาน่า ซอยหลังสวน เขตประทุมวัน กรุงเทพฯ 10330


Tel : 081 814 1917, 081 610 0021

Line ID : @ccknowledgebase

E-Mail :
chaivatcc-knowledgebase.com

 

FOLLOW US ON

FACEBOOK

LEARNING ON DEMAND

Copyright ©2024. All Rights Reserved