หนังสือจอมยุทธุ์การตลาด
มล.ชัยวัฒน์ ชยางกรู เขียนจากประสบการณ์การทำงานจริง ราคา 220 บาท

หนังสือ “จอมยุทธ์การตลาด” พร้อมให้สั่งซื้อแล้ววันนี้ในราคา 220 บาท

 

 

          ม.ล. ชัยวัฒน์ ชยางกูร ผู้เขียน ได้บอกเล่าเรื่องราวชีวิตจริงตั้งแต่วัยเยาว์ สู่วัยทำงานที่ผ่านประสบการณ์จากบริษัทชั้นนำมามากมาย 
โดยสอดแทรกและแนะนำวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา กลยุทธ์การตลาด รวมถึงแนวทางการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ เอาไว้อย่างน่าติดตาม 
เพื่อให้นักบริหารทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก๋าสามารถนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

15th January, 2014สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม info@cc-knowledgebase.com / โทรศัพท์ 0 2105 3461-3

CONTACT

CC Knowledge Base Co., Ltd.

Address :
55 ห้อง 1606 โครงการเออร์บาน่า ซอยหลังสวน เขตประทุมวัน กรุงเทพฯ 10330


Tel : 081 814 1917, 081 610 0021

Line ID : @ccknowledgebase

E-Mail :
chaivatcc-knowledgebase.com

 

FOLLOW US ON

FACEBOOK

LEARNING ON DEMAND

Copyright ©2024. All Rights Reserved