หนังสือ ผู้นำหลายมิติ โดย ม.ล.ชัยวัฒน์ ชยางกูร
ราคา 280 บาท

 

 

              ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ภาวะผู้นำกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนถามมามากที่สุด จนกลายเป็นประเด็นที่ว่าผู้นำที่ดีคือใคร เป็นคนอย่างไร นิสัยแบบไหนที่เราจะเรียกว่าผู้นำได้เต็มปาก

 

              กับหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนจะชี้นำท่านผู้นำทางธุรกิจให้ได้ข้อคิด และด้วยตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับองค์กรและแนวคิดหลากหลายรูปแบบ เพื่อเป็นการทบทวนแง่คิดของท่าน รวมถึงประเด็นธุรกิจที่อยู่ในโลกของ “ความไม่แน่นอน ความแน่นอน” ผู้เขียนหวังว่าท่านจะได้แรงบันดาลใจจากหนังสือเล่มนี้สำหรับตัวท่านเอง เพื่อองค์กรของท่าน และเพื่อผู้ตามทุกคนที่อยากได้ผู้นำที่ดี

 

ม.ล.ชัยวัฒน์ ชยางกูร

26th December, 2014สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม info@cc-knowledgebase.com / โทรศัพท์ 0 2105 3461-3

CONTACT

CC Knowledge Base Co., Ltd.

Address :
55 ห้อง 1606 โครงการเออร์บาน่า ซอยหลังสวน เขตประทุมวัน กรุงเทพฯ 10330


Tel : 081 814 1917, 081 610 0021

Line ID : @ccknowledgebase

E-Mail :
chaivatcc-knowledgebase.com

 

FOLLOW US ON

FACEBOOK

LEARNING ON DEMAND

Copyright ©2024. All Rights Reserved